Nya Leva med barn

Så här ser den ut, den nya upplagan av Leva med barn. Den första utgåvan kom utLeva med barn 1983, och sedan dess har en stor del av Sveriges föräldrar fått boken gratis via BVC. I trettio år har jag varit bokens författare, sedan 2007 tillsammans med Marie Köhler. Nu lämnar jag skutan och går i land. Nya skeppare är Marie tillsammans med Johanna Tell och Antonia Reuter.

Den nya upplagan presenterades idag vid en release på Gothia förlag. De nya författarna berättade om den omarbetning som de nu gjort. Och jag fyllde på med en kort historik. Jag påminde om de tre grundidéerna som fanns när boken kom till en gång: Boken skulle vara kommersiellt obunden (den ersatte de böcker från Semper och Findus som tidigare delats ut på BVC). Den skulle ha en personlig författare och inte vara en anonym skrift från en myndighet. Och den skulle vara vacker – föräldrarna skulle uppleva den som en värdefull gåva som tecken på den uppskattning samhället Leva med barn 2ville visa dem för att de valt att skaffa sig barn. Därför anlitades bilderbokskonstnären Lena Andersson, som försåg boken med den omslagsbild som finns till vänster liksom med vinjettbilderna i boken.

Leva med barn producerades från början av Socialstyrelsen. Sedan tog Folkhälsoinstitutet över. Och nu är det alltså Gothia förlag som håller i det hela. Boken har under åren förändrat både utseende och innehåll, och det är som det ska. Jag tycker den nya författartrion har gjort ett alldeles utmärkt arbete. Och jag tycker nyblivna föräldrar också idag har rätt till både kommersiellt obunden information, en dialogisk bok med personliga avsändare och en bok som dessutom är vacker och kan upplevas som en värdefull gåva.