Vår och UNICEF:s lilla bok Möta barn på flykt tycks fylla ett stort behov. 20 000 ex. tog slut redan föreMöta barn på flykt sommaren. Samtidigt beslutade riksdagen om den nya tillfälliga lag om begränsning av uppehållstillstånd som började gälla den 20 juli i år. Vi ville att information om lagen skulle finnas i boken, och därför har UNICEF:s barnrättsjurister arbetat om texten i sommar. Nu finns boken i ny och uppdaterad upplaga. Den kan rekvireras gratis här – endast fraktkostnad tillkommer. Boken kan också laddas ner som pdf-fil här.

Vi kommer senare i höst att också uppdatera texten om åldersbedömningar. Rättsmedicinalverket redovisade i veckan hur man vill att dessa ska gå till i fortsättningen. Läs om ställningstagandet på verkets egen hemsida. Tanken är att de nya rutinerna ska börja gälla efter nyår. Vi får väl se om man lyckas med det. Svenska barnläkarföreningen intar i alla fall en försiktigt positiv attityd – läs om det här.

Till sist: I en pod, producerad av utbildningsföretaget Wacano, berättar jag om viktiga principer i arbetet med barn på flykt och om hur boken kom till. Lyssna gärna här!