Omsorg – kärlek, medkänsla och noggrannhet

pudlar-och-pommesDet drar ihop sig till bokmässa i Göteborg. Programmet är som vanligt späckat. En lång rad spännande gäster är inbjudna. Och mässans tema känns mer angeläget än på länge: yttrandefrihet. Jag kommer själv att medverka vid ett seminarium om barns yttrandefrihet. Där medverkar också Bengt Sandin, professor på Tema Barn i Linköping, samt en representant från Barnombudsmannen. Seminariet leds av Ylva Mårtens.

Jag kommer också i övrigt att ha en späckat program under mässans två första dagar. Det är sannerligen inte varje år som jag har förmånen att få ha tre böcker aktuella samtidigt: Relationsrevolutionen, Möta barn på flykt och Barnets mänskliga rättigheter i kyrkan. Jag ser bland annat fram emot  det seminarium där jag får samtala med Pija Lindenbaum om hennes underbara bok Pudlar och pommes. Jag återkommer senare med mina intryck från mässan.

Förlagen släpper just nu en rad böcker av kända författare. Bokfloden visar inga tecken på omsorg-i-forskola-2att sina, tvärtom. Många lite mindre spektakulära böcker kommer då lätt i skymundan. Dit hör inte minst fackböckerna. Här vill jag bara nämna en som hamnade på mitt köksbord nu i veckan, Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund, en antologi med Bim Riddersporre och Barbro Bruce som redaktörer.

Redan titeln är intressant. Går omsorg och vetenskap att förena? Finns verkligen en omsorg ”på vetenskaplig grund”? Länge har det funnits en tendens att professionalisera förskolan. För att bli förskollärare krävs en akademisk utbildning, där vetenskapligt belagda rön är basen för all kunskap. Det har i sin tur ibland lett till en betoning av pedagogiken på omsorgens bekostnad. Men nu har en svängning skett. Ny forskning visar hur viktig omsorgen är, inte bara för barns hälsa och utveckling i stort utan också för deras förmåga att tillägna sig kunskap.

Jag fick förtroendet att tillsammans med pedagogikprofessorn Sven Persson skriva bokens inledande kapitel. Vi har utformat det som en dialog oss emellan, ett samtal om lärande och läkande. Vi gav kapitlet namnet Omsorg – kärlek, medkänsla och noggrannhet.

Det var roligt att få jobba med Sven. Vi lever i en tid när vi måste våga utmana varandras perspektiv och se hur de inte bara kan komplettera utan också kan berika varandra.