Jag är just hemkommen efter en vecka i Boston och på Cape Cod. I USA talar alla om Donald Trump. I de kretsar jag rörde mig är oron stor. Vad är egentligen på väg att ske i USA? Och i Europa?

På vägen hem läste jag en liten men oumbärlig bok på just det temat, Timothy Snyders nyutkomna OnOn Tyranni Tyranni:Twenty Lessons from theTwentieth Century. Timothy Snyder är professor i historia vid Yale University, specialiserad på Europas historia under 1900-talet. Han har tidigare skrivit flera uppmärksammade böcker på det temat, bland annat den bok som kom på svenska i fjol, Den svarta jorden: förintelsen som historia och varning.

Den nya boken är skriven i ett slags förtvivlan över den utveckling Snyder tycker sig se i USA idag. I tjugo korta betraktelser försöker han formulera ett slags motståndsstrategi – enkla och tydliga råd till oss alla om hur vi ska kunna stå emot de hot mot en levande demokrati som han anser blir alltmer uppenbara, både i Europa och i USA. Snyder menar att historien aldrig upprepar sig, men att det finns en  hel del att lära av den. Han pekar på en rad likheter mellan Europas utveckling under 1930 – 1940-talen och det vi ser hända idag. Snabbare än vi riktigt fattar det kan demokratiska grundvärden urholkas och väg banas för nya former av envälde och tyranni.

Det här är en bok som alla borde läsa! Jag hoppas den snart kommer i svensk översättning. Men den engelska texten är lättläst, rakt på sak och tillgänglig för de flesta. Här kommer ett litet smakprov från ett av de kapitel som berör mig själv mest, det om yrkesetik. Snyder beskriver hur förödande följder det fick när både läkare och andra under hitlerismens och stalinismens eror övergav sina etiska koder och ställde sig till maktens förfogande. Och han avslutar det avsnittet med följande uppfordrande maning – och varning:

Professional ethics must guide us precisely when we are told that the situation is exceptional. Then there is no such thing as ”just following orders.” If members of the professions confuse their specific ethics with the emotions of the moment, however, they can find themselves saying and doing things that they might previously have thought unimaginable.