Sommar i Mosul

Idag kom följande förtvivlade uttalande från  Geert Cappelaere, UNICEF:s regionchef i Amman:

Det värsta våldet i Mosul kan nu vara över, men för alldeles för många barn i området är lidandet långtifrån slut. I ruinerna, bland allt skräpet och i tunnlarna under staden påträffas fortfarande barn som befinner sig i chock. Några barn har förlorat sina familjer då de flytt för att komma undan. Enligt de rapporter vi fått har föräldrar tvingats överge sina barn eller lämna över dem till andra, barn som nu lever ensamma i ständig skräck. Många barn har tvingats delta i striderna och några att begå extrema våldshandlingar.

Rent förfärliga förhållanden råder nu för alltför många barn i Irak och andra konfliktdrabbade områden i regionen. Våld och väpnade konflikter har satt liv och framtid på spel för 27 miljoner barn (om man räknar alla de barn som drabbats direkt i Jemen, Syrien, Palestina, Irak, Libyen, Sudan och de omkringliggande länder som tagit emot barn som flyktingar).

I staden Ar-Raqqa i nordöstra Syrien har våldet ökat ytterligare under de senaste veckorna, och barn utsätts där för upprepade attacker. Mellan 30 000 och 50 000 civila är kvar i staden utan möjlighet att undkomma. Familjer som ändå försökt lämna staden beskriver fruktansvärda förhållanden med krypskyttar, landminor och odetonerade granater längs vägen.

Också för de barn som lyckats undkomma krigshandlingarna är farorna långtifrån över. På grund av de spänningar som råder tas många barn till fånga och misshandlas, misstänkta för att tillhöra en fientlig gruppering. De här ensamma barnen behöver vår omedelbara hjälp med att finna föräldrarna och återförenas med dem. Dessutom behöver de skydd, vård och omsorg oavsett familjernas ursprung eller tillhörighet. Som alla andra barn i världen har de rätt till skydd och till att registreras. Barn är barn!

Barnen kan inte vänta. Hur ska vi kunna bygga en mer hoppfull och stabil framtid för oss alla så länge barn ska behöva utstå allt detta?

(Min översättning från engelskan)

Och här klagar vi över sommarvädret.