Jämställt föräldraskap med barnrättsperspektiv

Igår överlämnade Utredningen om en modern föräldraförsäkring sitt slutbetänkande tillJämställt föräldraskap socialminister Annika Strandhäll. Betänkandet har fått namnet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn (SOU 2017:101). En kort presentation av utredningens förslag finns på regeringens hemsida, där betänkandet på närmare 800 sidor också kan laddas ner i sin helhet.

I samband med överlämnandet hölls också ett seminarium på Rosenbad, där jag var inbjuden att delta i panelen. Seminariet kan ses i efterhand här.

De viktigaste förslagen är att antalet reserverade dagar för varje förälder för sig har ökat. Utredningen har valt den så kallade isländska modellen, som innebär att en tredjedel av föräldradagarna reserveras för var och en av föräldrarna. Den resterande tredjedelen kan disponeras så som föräldrarna kommer överens om.

Utredningen föreslår också att möjligheten att spara föräldradagar till senare begränsas. 390 av de sammanlagt 460 dagarna måste tas ut innan barnet fyller tre år, och därefter har föräldrarna möjlighet att ta tio dagar per år under ytterligare sju år.

Möjligheten att överlåta dagar till en annan person, till exempel en sambo, ska också öka. Här har utredningen velat ta hänsyn till att familjer idag kan se ut på många olika sätt.

I stort tycker jag förslaget är klokt och väl avvägt. Min uppgift var att se till barnperspektivet, och jag menar att utredningen verkligen har bemödat sig om att i sina förslag sätta barnets bästa i främsta rummet. Men vid seminariet framkom med all önskvärd tydlighet hur kontroversiella de här frågorna är. Partiledarnas snabba kommentarer visade också var skiljelinjerna går. Så frågan är om förslaget blir verklighet, i vart fall vad gäller den del som handlar om en ökad kvotering. Men nu följer först remissbehandling. Sedan får vi se.

Jag återkommer efter jul med en mer personlig betraktelse kring de här frågorna.

Den fina bilden på betänkandets framsida är målad av Kent Wisti, som jag nyligen samarbetat med kring vårt inställda seminarium om att vara man idag – se här.