Förskolan – ett relationellt äventyr

Förskolan är, som jag ser det, en av våra allra viktigaste samhällsinstitutioner. Praktiskt taget alla våra barn finns i förskolan under längre eller kortare perioder.

Idag betonas ofta förskolans pedagogiska uppdrag. Och visst är det viktigt. Men vi får IMG_20180529_0001inte glömma den omsorg som förskolan också ska ge. Barnen behöver få vara i en varm och kärleksfull miljö för att utvecklas till trygga och skapande människor. Och god omsorg är grunden för allt lärande.

Detta är ämnet för ett intressant temanummer av Förskoletidningen, nr 3 2018, som nyss kommit ut. Några av artiklarna är fritt tillgängliga på tidningens hemsida, bland annat den som jag skrivit. Den har rubriken Arbetet med barn och föräldrar – ett relationellt äventyr.

Rubriken speglar min syn på de här frågorna. Jag avslutar min artikel med att hänvisa till det ofta använda begreppet ”relationskompetens”. Och fortsätter:

Jag vill hellre tala om ett relationellt äventyr. En spännande upptäcktsfärd som vi gör tillsammans. Där faror lurar längs vägen. Men där de utsikter och insikter vi får ta del av ger mer än riklig lön för mödan. Och, när vi lyckas, med barnen som de stora vinnarna.

Du finner hela artikeln här.

Och vill du läsa mer om omsorg i förskolan så finns boken Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund. Den skrev jag om här.