Dokumentären om Anna Wahlgren

Anna Wahlgren

Bilden ovan är en skärmdump från inledningen av del 2 i Kristina Hedbergs dokumentär om Anna Wahlgren, Hela Sveriges mamma. Båda delarna kan alltjämt ses på SVT Play.

Jag har fått många frågor om vad jag tycker om den här dokumentären, möjligen på grund av att jag själv figurerar i ett par korta avsnitt just i del 2. Mitt spontana svar har varit att Kristina Hedberg har porträtterat Anna Wahlgren på ett både ömsint och nyanserat sätt. ”Men”, har då några replikerat, ”i filmen framställs det ju som om ni varit kombattanter genom åren.”

Ja, ordet ”kombattant” kommer igen i en speakertext. Frågan är vad som menas med det. Det är sant att vi har haft olika uppfattningar i en rad frågor. Men ovänner har vi aldrig varit. I alla fall har inte jag upplevt det så.

Annas Barnaboken och min Leva med barn kom ut samma år, 1983. Vi stod för två olika perspektiv. Anna gav klara och tydliga råd om hur man skulle göra, medan min bok var mer öppet resonerande. Många hade fått nog av den beskäftiga rådgivning som till exempel Socialstyrelsen stod för (”Ät åtta brödskivor om dagen!”) och uppskattade därför min odogmatiska ton. Men andra föräldrar ville ha klara råd, och då föreslog jag ibland att de skulle läsa Annas bok i stället. Föräldrar är olika, och därför tyckte jag det var bra att det fanns två böcker.

I slutet av 1980-talet hade Anna och jag en del kontakt. Anna hade reagerat mot att många läkare skrev ut sömnmedel till barn på ett alldeles för lättvindigt sätt. Jag hade själv kommit till samma slutsats och skrev inte längre ut medicin för att barn skulle sova bättre. Så där var vi helt överens.

Men så kom Anna Wahlgrens nya bok Internationella sova hela natten ut år 2008. Våren 2009 blev jag uppmärksammad på innehållet i den och på de råd som gavs via Annas nätbaserade forum. Jag skrev om det på min blogg då – se här och här. Jag var kritisk, det är sant. Men jag var, och är fortfarande, lika kritisk mot den så kallade femminutersmetoden, en metod som många barnavårdscentraler då rekommenderade och som inte heller Anna gillade.

I november 2009 arrangerade GrowingPeople tillsammans med Barnhälsovården i Malmö en stor konferens om barns sömn. I samband med den offentliggjordes en protestskrivelse från barnläkarnas och barnsjuksköterskornas yrkesföreningar riktad mot Anna Wahlgrens fortsatta råd om att spädbarn skulle sova på mage. Det fanns då sedan flera år tillbaka en kompakt vetenskaplig bevisning för att ryggläge under sömn kraftigt kunde minska antalet fall av plötslig spädbarnsdöd. Du finner både ett kort referat från seminariet och protestskrivelsen i sin helhet här.

Att döma av Kristina Hedbergs dokumentär menar Anna Wahlgren fortfarande att barn tryggt kan sova på mage. Här har hon alltså Sveriges barnläkare och barnsjuksköterskor emot sig. I dokumentären sade jag också tydligt ifrån på den punkten.

Men det är en sak. Det får inte leda till att Anna Wahlgren frånkänns allt positivt hon gjort och stått för genom åren. Hon har betytt mycket för många föräldrar. Hon är värd all respekt och jag önskar henne allt gott i hennes fortsatta liv.