Den här boken gavs ut av Norstedts år 2004, och underrubriken på omslaget är: OmSe barnet sårbarhet och styrka hos barn och ungdomar.

Jag hade sedan början av 1990-talet arbetat som skolläkare, först i Bjurholm och Nordmaling och sedan under sju år som skolöverläkare i Örnsköldsvik. Under den tiden hade jag kommit att fundera mycket över vad det är som gör att somliga elever tycks klara stress och motgångar så mycket bättre andra. På fackspråk talar vi om riskfaktorer och friskfaktorer – och om resiliens. Men jag ville använda ett så enkelt språk som möjligt. Och ändå i en reflekterande text belysa komplexa samband. Bokens exempel är hämtade från skolans värld.

Bokens första del handlar om sårbarhet, den andra om styrka – och så en tredje om ett par frågor som jag tänkt allt mer över: Vad betyder det att ha ett värde? Och vad är det att känna värdighet?

Mellan det första och andra huvudsnittet dyker Kyllan upp för första gången upp i mitt författarskap. Kyllan var en släktingflicka som bodde i mitt morföräldrahem och som dog i tuberkulos 1931, bara elva år gammal. Här ger jag en kort beskrivning av hennes livshistoria, en berättelse som jag sedan utvecklat i min bok När musiken tystnar.