Mitt namn är Lars H Gustafsson. Jag är barnläkare och författare och bor i Lund. Jag har haft förmånen att få arbeta med barn hela mitt yrkesverksamma liv. I Sverige från Lappland till Skåne. Men också med en del internationella engagemang, främst för Rädda Barnen. Mitt sista uppdrag som barnläkare var arbete som skolläkare på Rosengård i Malmö.

Nu är jag sedan flera år pensionerad som barnläkare och ägnar mig istället åt mitt andra yrke, mitt författarskap. Jag skriver främst böcker om barn, föräldraskap, etik och livsfrågor. Här på min hemsida finns en presentation av både tidigare utgivna och nu aktuella böcker.

Jag har också under åren haft ett antal andra uppdrag, bland annat som styrelsemedlem och vice ordförande i Rädda Barnen och som förbundsordförande i Hem & Skola. Jag har varit medlem av Barnombudsmannens expertråd, liksom av en expertgrupp knuten till UNICEF Sverige. Under tio år var jag också med i den jury som utser litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

Under många år har jag också föreläst runtom i landet liksom i våra nordiska grannländer. Med ålderns rätt tackar jag nu mestadels nej  till sådana uppdrag. Jag vill ha mer tid för barn, barnbarn, livskamrat och mitt skrivande, liksom för en del arbete inom Lunds domkyrkoförsamling där jag är gudstjänstvärd och medlem av församlingsrådet.

Du når mig via nedanstående e-postadress. Dock har jag numera inga möjligheter att ge individuella råd i frågor som rör barn utan måste där få hänvisa till BVC eller skolans elevhälsa. Jag ber om respekt och förståelse för detta.

lars.h.gustafsson@gmail.com