Här presenterar jag ett axplock av material som berör mitt arbete under de senaste åren och som fortfarande är tillgängligt på internet. Du finner ett antal Tankar för dagen ur radions arkiv. några intervjuer med mig och några recensioner av mina böcker

Tankar för dagen i SR P1

Intervjuer

Recensioner i urval