Ska barnkonventionen bli svensk lag?

Nu är det snart dags! Igår gick remisstiden ut för betänkandet Barnkonventionen blir barnkonventionensvensk lag (SOU 2016:19). En lång rad remissutlåtanden har kommit in. Av vad som hittills framkommit i medierna är remissinstanserna splittrade i sina utlåtanden. Ett antal instanser med särskild kunskap inom det juridiska området har varit kritiska mot idén att inkorporera konventionen och alltså göra den till svensk lag. JO, Kammarrätten i Stockholm och Avdelningen för mänskliga rättigheter vid Historiska institutionen, Lunds universitet kan nämnas som exempel. De menar alla att konventionen är för vag i sina formuleringar för att kunna tjäna som lagtext.

Barnombudsmannen liksom de flesta barnrättsorganisationer är däremot positiva. Läs som exempel de utförliga remissvar som lämnats av just Barnombudsmannen och av UNICEF Sverige. En pikant detalj i sammanhanget är att Barnombudsmannen på sin blogg i efterhand har påpekat att JO på en väsentlig punkt har fel i sak! Av oklar anledning ifrågasätter nämligen JO i sitt remissyttrande om barnkonventionen i alla delar verkligen ska ses som en konvention om mänskliga rättigheter!

Så vad kommer nu att hända? Regeringen har en del att fundera över innan det är dags för en proposition. Och jag har som synes valt att sätta ett frågetecken efter rubriken för den här bloggnotisen. Jag tror nämligen att regeringen kan se flera skäl för att tveka. De stavas framför allt Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (216:752). Här finns skrivningar som är svåra att förena med viktiga principer i barnkonventionen. Det gäller främst möjligheten till familjeåterförening, som ju nu kraftigt begränsats. Medan det i artikel 10 i barnkonventionen slås fast att ”ansökningar från ett barn eller dess föräldrar om att resa in i eller lämna en konventionsstat för familjeåterförening (skall) behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt av konventionsstaterna”. Det blir inte lätt att få ihop.

Det skulle därför inte förvåna mig om regeringen för att slippa en besvärande diskussion om de här frågorna nu väljer att skjuta på beslutet om att göra barnkonventionen till svensk lag – just med hänvisning till tveksamheten hos ett antal remissinstanser. Det vore djupt olyckligt, anser jag. FN:s barnrättskommitté har direkt uppmanat Sverige att inkorporera konventionen, och den statliga utredning som gjorts har varit av samma uppfattning.

Hur man än gör med detta finns en rad konkreta frågor att ta itu med, i både lagstiftning, föreskrifter och praxis. Det gäller hur barn hörs i vårdnadskonflikter, frihetsberövade barns rättigheter, barns rätt att få komma till tals i planeringen av de miljöer där de ska vistas etc. etc. … och självklart ska barn på flykt som av olika skäl kommit ifrån sina föräldrar har rätt till familjeåterförening!

De som nu motsätter sig att barnkonventionen blir svensk lag borde avtvingas besked om hur de menar att barnets rättigheter bättre ska kunna stärkas på annat sätt. Det som hänt under de 26 år som gått sedan Sverige ratificerade konventionen är sannerligen inte mycket att yvas över.

Ta barn på allvar

Jag tycker om barn- och ungdomsboksförfattare som tar sina läsare på fullt allvar. Under min tid som ledamot av Alma-juryn var jag så glad över att vi kunde ge priset till författare som Kitty Crowther, Lygia Bojunga, Shaun Tan och Sonya Hartnett, för att nu bara ta några exempel. Författare som inte väjer för de svåra frågorna, som utmanar sina unga läsare och som tror dem om förmågan att förstå och reflektera på egen hand. Eller tillsammans med vuxna som också vill läsa. För det här är böcker för alla åldrar.

Därför blev jag så glad när jag nu läst Jenny Jägerfelds nya bok Brorsan är kung, utgiven brorsan-ar-kungpå Rabén & Sjögrens förlag. Boken handlar om elvaårige Måns från Stockholm, och det som händer honom under ett besök i Malmö. Måns är född med snippa och döptes till Michelle, men tidigt i livet inser han att han är pojke och börjar kalla sig Måns.

Jenny Jägerfeld är författare och psykolog, vilket inte är oväsentligt i sammanhanget. Men i boken resonerar hon inte, än mindre debatterar eller predikar hon. I stället gestaltar hon Måns situation inifrån, alltså utifrån ett konsekvent barnperspektiv. Utan att det någon enda gång blir långsökt berör hon också att par andra etiska och existentiella problem, aktuella för många barn. Ett handlar om hur man som barn ska hantera en förälders besvikelse över att man inte lever upp till förälderns föreställningar och förväntningar. Ett annat hur man ska se på frågan om sanning och lögn, när ärlighet tycks ha ett så högt pris.

Det är en stark skildring och samtidigt en modig bok. I intervjuer har författaren berättat att hon under skrivandet samarbetat nära med en grupp barn. Det märks. Det är inte bara sin erfarenhet som psykolog som Jenny Jägerfeld haft nytta av. Här finns också en genuin kunskap om den värld barnen lever i – från finesser i Minecraft till avancerade skate-tricks.

Det här är alltså en viktig bok som jag hoppas får många läsare bland både barn och vuxna.

Vi behöver två barndagar i år – minst

unicef-barndagen

Den som läser sin kalender noga ser att det idag är den Internationella barndagen. Åtminstone i Sverige. Så här är det:

FN antog 1954 en resolution om barnets rättigheter. Regeringarna uppmanades då att instifta en internationell barndag för att uppmärksamma barns förhållanden i världen. Varje nation fick välja lämplig dag, men FN rekommenderade den första måndagen i oktober, och så blev det också i Sverige.

Så kom FN:s konvention om barnets rättigheter, oftast kallad barnkonventionen. Den antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989, och sedan dess har den 20 november, mer eller mindre officiellt, varit Barnkonventionens dag. Efter hand har både UNICEF och en rad barnrättsorganisationer övergått till att fira den 20 november som Internationella barndagen. Att ha två barndagar, och så nära varandra i tid, har inte känts riktigt praktiskt. Dessutom har den tidigare barndagen, alltså den som infaller idag, kommit lite i skuggan av den populära Kanelbullens dag imorgon, något som kanske säger en del om den tid vi lever i.

Hursomhelst: Just i år behöver vi två barndagar. Minst. Läs rapporterna från Aleppo. Vill du har riktigt fyllig information om situationen för barn i Syrien – läs här! Förresten – två dagar… borde inte årets alla dagar vara barnens?

Vi behöver en ny folkrörelse, för barn och vuxna tillsammans: FFG. För Freden, Framtiden och Glädjen.

Bild: UNICEF

Bokmässan 2016

 

bokmassan-2016-1

Idag är jag tillbaka i Lund efter två dagars jobb på Bokmässan. Intensivt men roligt. Jag hade tre böcker aktuella på samma bokmässa – det lär aldrig hända igen. Här ovan ser ni mig samtala med Cecilia Kerstell i Norstedts monter om min bok Relationsrevolutionen (foto: Gunnel Oldbring). Den boken fick jag också¨möjlighet att samtala med psykologen Bo Hejlskov Elvén om i ett seminarium lett av Ebba von Sydow, där Bos bok Barn som bråkar också var aktuell.

Den lilla handboken Möta barn på flykt, som jag varit redaktör för tillsammans med Tor Lindberg, fick också utrymme. Först vid ett samtal med Karin Ödqvist Drackner från UNICEF på Internationella Torget. Samtalet leddes av Andreas Karlsson och filmades i sin helhet – länk finns nedan. Och sedan vid ett välbesökt och spännande seminarium tillsammans med Pija Lindenbaum, som läste högt ur sin nya bilderbok Pudlar och Pommes, lika angelägen som vacker. Seminariet leddes av Jenny Jägerfeld, psykolog och författare, nu aktuell med ungdomsboken Brorsan är kung!

Min helt nyutkomna bok Barnets mänskliga rättigheter i kyrkan fick jag signera i Verbums monter, och då gjordes en kort filminspelning som också finns länkat till här nedan.

Bokmässans tema var yttrandefrihet. Jag lyssnade till Niklas Orrenius, när han sakligt och engagerat berättade om sin nya bok Skotten i Köpenhamn. Den ska jag läsa!

Själv medverkade jag vid ett seminarium om barns yttrandefrihet tillsammans med Bengt Sandin, professor vid Tema Barn i Linköping, och barnrättsjuristen Karin Fagerholm från Barnombudsmannen. Seminariet leddes av Ylva Mårtens, och jag tog chansen att tacka Ylva, som nu avslutat sitt arbete för Sveriges Radio, för att hon i sina program mer än någon annan verkligen låtit barn få komma till tals på sina egna villkor. Seminariet var anordnat av tidskriften Opsis Barnkultur, unik i sitt slag i Sverige. Må den få leva!

 

 

 

”All those with a conscience” – where are they?

I natt kom följande förtvivlade och uppfordrande meddelande, vidarebefordrat från UNICEF:s Mellanösternkontor. Dela gärna vidare!

Statement by UNICEF Executive Director Anthony Lake on attack the humanitarian convoy in Aleppo, Syria
NEW YORK, 20 September 2016
“All those with a conscience must condemn the attack on a humanitarian convoy in Aleppo that killed and injured humanitarian workers.

“The inter-agency convoy was carrying desperately needed humanitarian supplies for tens of thousands of people in extreme need.

“Trucks carrying UNICEF health, nutrition, education, water, sanitation and hygiene supplies were severely damaged in the attack.

“These supplies were for children who have already suffered more than five years of war.  Five years of callous disregard for their lives, their wellbeing, and their future.

“Our deepest sympathy is with the families of those killed in this heartless attack, and our thoughts are with all those who were injured.  These heroes risked their lives – and lost their lives – working to save others in a human catastrophe that has gone on for far too long, and cost far too many lives.”

“We honor their work best by carrying on.  UNICEF remains committed to deliver aid to the more than six million children and their families who are in desperate need of help.

“We call again on all parties to the conflict to honour their obligations under international humanitarian law to protect civilians and civilian infrastructure and to facilitate unconditional, unimpeded and sustained access to people in desperate need – wherever they are in Syria.”

Barns yttrandefrihet

Temat för årets bokmässa i Göteborg är yttrandefrihet, ett lika viktigt som aktuellt ämne. 163-1Som jag nämnde i ett tidigare inlägg kommer jag att medverka vid ett seminarium om barns yttrandefrihet. Seminariet leds av Ylva Mårtens, och arrangör är tidskriften Opsis barnkultur.

Lagom till bokmässan ger också Opsis barnkultur ut ett temanummer om just barns yttrandefrihet. Här är både Bengt Sandin, Ylva Mårtens och jag intervjuade. Intervjun med mig finns också just nu tillgänglig på tidskriftens hemsida.

Jag återkommer med mina intryck från bokmässan!

 

Omsorg – kärlek, medkänsla och noggrannhet

pudlar-och-pommesDet drar ihop sig till bokmässa i Göteborg. Programmet är som vanligt späckat. En lång rad spännande gäster är inbjudna. Och mässans tema känns mer angeläget än på länge: yttrandefrihet. Jag kommer själv att medverka vid ett seminarium om barns yttrandefrihet. Där medverkar också Bengt Sandin, professor på Tema Barn i Linköping, samt en representant från Barnombudsmannen. Seminariet leds av Ylva Mårtens.

Jag kommer också i övrigt att ha en späckat program under mässans två första dagar. Det är sannerligen inte varje år som jag har förmånen att få ha tre böcker aktuella samtidigt: Relationsrevolutionen, Möta barn på flykt och Barnets mänskliga rättigheter i kyrkan. Jag ser bland annat fram emot  det seminarium där jag får samtala med Pija Lindenbaum om hennes underbara bok Pudlar och pommes. Jag återkommer senare med mina intryck från mässan.

Förlagen släpper just nu en rad böcker av kända författare. Bokfloden visar inga tecken på omsorg-i-forskola-2att sina, tvärtom. Många lite mindre spektakulära böcker kommer då lätt i skymundan. Dit hör inte minst fackböckerna. Här vill jag bara nämna en som hamnade på mitt köksbord nu i veckan, Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund, en antologi med Bim Riddersporre och Barbro Bruce som redaktörer.

Redan titeln är intressant. Går omsorg och vetenskap att förena? Finns verkligen en omsorg ”på vetenskaplig grund”? Länge har det funnits en tendens att professionalisera förskolan. För att bli förskollärare krävs en akademisk utbildning, där vetenskapligt belagda rön är basen för all kunskap. Det har i sin tur ibland lett till en betoning av pedagogiken på omsorgens bekostnad. Men nu har en svängning skett. Ny forskning visar hur viktig omsorgen är, inte bara för barns hälsa och utveckling i stort utan också för deras förmåga att tillägna sig kunskap.

Jag fick förtroendet att tillsammans med pedagogikprofessorn Sven Persson skriva bokens inledande kapitel. Vi har utformat det som en dialog oss emellan, ett samtal om lärande och läkande. Vi gav kapitlet namnet Omsorg – kärlek, medkänsla och noggrannhet.

Det var roligt att få jobba med Sven. Vi lever i en tid när vi måste våga utmana varandras perspektiv och se hur de inte bara kan komplettera utan också kan berika varandra.