Evolutionary playworkidrottsforum.org är en web-tidskrift som utges av institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Den vänder sig främst till dem som arbetar med lek, fritidsverksamhet och idrott inom de nordiska länderna. Här finns bland annat utförliga recensioner av nyutkommen facklitteratur inom området.

Jag har nyss recenserat boken Evolutionary playwork av den engelske lekforskaren Bob Hughes – läs min recension här. Det är en viktig bok för den intresserade. Hughes ser leken ur ett evolutionärt perspektiv och som en nödvändig resurs för att människan ska överleva. En av hans sentenser fäster jag mig särskilt vid:

Barn är ensamma organismer, på en fientlig planet, i mitten av ingenstans.

Sådan är alltså utgångspunkten. Leken är räddningen, menar Hughes.

På samma site finns för övrigt en välskriven recension av min egen bok i samma ämne, Leka för livet. Den recensionen kan läsas här.