Kidnappad Jesus

I januari i år bildades Kristna Värdepartiet med Per Kronlid som ordförande och talesperson. De som företräder partiet har tidigare gjort sig kända som abortmotståndare, flera av dem som aktiva inom organisationer som Ja till livet och Människorätt för ofödda. Bakom bildandet finns en besvikelse över att Kristdemokraterna inte längre anses utgå från kristna värderingar.

Men det är inte bara aborterna som är i centrum för det nya partiets argumentation. Partiet har en kritisk inställning till samkönade äktenskap och är helt emot adoption inom ramen för ett sådant. Och partiet vill avskaffa det förbud mot aga och annan kränkande behandling som infördes i Föräldrabalken redan 1979 – den så kallade anti-agalagen. Man menar att det är föräldrarna och inte staten som ska avgöra hur barnen ska fostras.

Visserligen reserverar man sig med hjälp av en kryptisk formulering:

Vi anser att föräldrar, inom rimliga gränser  och alltid med respekt för människans värde och värdighet, ska ha förtroendet att uppfostra och tillrättavisa sina barn och hindra dem från beteenden som skadar barnen själva och deras omgivning.

Som barnläkare har jag mött föräldrar som ansett det vara inom rimliga gränser att ge barn örfilar och daskar i stjärten, att låsa in dem på sina rum eller i garderober, att läsa deras dagböcker och mejl, att systematiskt komma med hånfulla och kränkande kommentarer om barnens utseende, klädsel och kompisar. Så frågan är: Vad menar egentligen Kristna Värdepartiet med ”inom rimliga gränser”? Tala klarspråk så klarnar begreppen!

De som ligger bakom denna partibildning har naturligtvis rätt att förespråka vilka idéer de vill. Det som stör mig mest är att de gör anspråk på att företräda ”kristna värderingar”. Då kidnappas Jesus för egna syften. Vi som ser Jesus från Nasaret inte bara som en förebild utan som en av våra främsta barnrättsaktivister, vi som i kristendomen ser ett radikalt och inkluderande kärleksbudskap – vi känner inte igen oss alls.

Jag kan inte tänka mig att Kristna Värdepartiet får särskilt många röster i valet. Vad jag hoppas är att kristna från fler håll, t ex från Kristdemokraterna och Socialdemokrater för Tro och Solidaritet (tidigare Broderskap), nu gör sig hörda för att tydligt påminna om att ”kristna värderingar” alls inte behöver vara det reaktionära och fundamentalistiska hopkok som präglar det nya partiet.

En reaktion på “Kidnappad Jesus

Kommentarer inaktiverade.