Apropå Opsis Barnkultur, denna ovärderliga kulturtidskrift, unik i sitt slag. Igår fick jag följande brev från Birgitta Fransson:

Rädda kulturtidskriftsstödet

Enligt kulturutskottets ordförande Per Bill (M) har Alliansen justerat sin budget och de föreslår nu att de 15 miljoner som enligt planen skulle sparas Opsis Barnkultur 2014-4in på litterturstödet under nästa år i första hand ska tas från kulturtidskriftsstödet. Detta innebär om det går igenom att kulturtidskriftsstödet i stort sett skrotas helt. 2014 delade dryga hundratalet tidskrifter på 19 miljoner inom ramen för produktionsstödet till kulturtidskrifter.
Opsis är helt beroende av tidskriftsstödet från Kulturrådet och det här förslaget hotar hela vår existens. Och inte bara Opsis utan även många andra kulturtidskrifter i en tid  när dagspress och andra medier  avskedar journalister och fotografer och drar in på all kultur. Det är en fråga om yttrandefrihet och demokrati och för vår del även om barns rätt till kultur, som även alliansen säger sig värna så väldigt om.
Här finns ett upprop att skriva på för alla som vill protestera mot detta svårbegripliga förslag.
Mycket oroande, tycker jag. Efter att på lite håll ha följt arbetet med Opsis vet jag att tidskriften lever med knappa marginaler redan nu. Man är beroende av både ideella krafter och det statliga stödet. Det vore en stor förlust för alla som är intresserade av barnkultur om tidskriften skulle försvinna. Det får helt enkelt inte ske! Så skriv under och sprid uppropet!