”Varför mår barn inte lika bra som de har det?”

Den frågan fick bli undertitel till boken Välfärdslandets gåta, författad av mina kolleger Frank Lindblad och Carl Lindgren. Den kom ut redan 2010 på Carlssons förlag, och frågan har sedan dess blivit alltmer aktuell. För visst är det märkligt: I normala fall finns det ett starkt samband mellan levnadsomständigheter och hälsa. Ju bättre man har det, desto bättre mår man. Men just i Sverige finns ett annat mönster också. Enligt de jämförelser som UNICEF gör har våra barn det bättre än de allra flesta. Ändå kommer allt fler rapporter om en försämrad psykisk hälsa, främst bland tonårstjejer.

Men är det rätt att kalla det vi ser för ”psykisk ohälsa”? För vad är det ungdomarna berättar om? Förutom stress handlar det om en allmän vilsenhet i tillvaron. Med frågor som: Behövs jag? Varför ska jag bli vuxen? Vad är det för mening med att leva? Vem är jag egentligen? Vad ska jag tro på?

Allt fler forskare har börjat använda andra begrepp för att beskriva en vilsenhet av det slaget. Några talar om en försämrad ”andlig hälsa” (spiritual health), andra om en försämrad ”existentiell hälsa” (existential health). Och så finns det de som menar att vi borde frigöra oss lite från hälsotänkandet. Man kan vara vilsen, förvirrad och till och med Barnets mänskliga rättigheter i kyrkanolycklig utan att det alltid är tecken på ”ohälsa”. Snarare kan det vara ett hälsotecken att känna så ibland – när nu livet ser ut som det gör och världen är som den är. Och vilka är bättre på att känna av vad som rör sig i tiden än just våra ungdomar?

Det här är frågor som jag kommer in på i min nya bok Barnets mänskliga rättigheter i kyrkan, som utkommer på Verbums förlag efter sommaren. I boken funderar jag över kyrkans ansvar för barn och ungdomar. FN:s barnkonvention får då fungera som ”dagens text”. I den finns skrivningar om barnets rätt både till religionsfrihet, till andlig utveckling – och till ”bästa uppnåeliga hälsa”. Det är frågor som fram tills nu diskuterats alldeles för litet och som har aktualitet långt utanför kyrkans värld. Det har därför varit både en utmaning och en stor glädje att få skriva den här boken!

Boken kommer alltså ut i början av september, men det går redan nu att lägga en bevakning på den på t ex adLibris eller Bokus. Och vill du testa ett smakprov för att se om det här kan vara något för dig så har förlaget nu anrättat ett sådant – se länken nedan!

Smakprov Barnets mänskliga rättigheter i kyrkan