Viktigt brev till regeringen

Idag har jag och Magnus Kihlbom, barn- och ungdomspsykiater i Stockholm, sänt ett brev till Sveriges regering! Det är undertecknat av 175 personer, alla med gedigen kunskap om och lång erfarenhet av arbete med barn på flykt. Bland undertecknarna finns både forskare och praktiker, flera med erfarenhet av arbete både i Sverige och internationellt. I brevet berättar vi om aktuella erfarenheter liksom om den djupa oro vi känner över utvecklingen idag. Vi oroas av att så många barn på flykt nu visar tecken på psykisk ohälsa. Och av att många nu går under jorden. Barnen försvinner då från samhällets radar, samtidigt som de går miste om skolgång och ibland också om sjukvård.

Vi kommer i brevet med en rad yrkanden:

att lagen om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd upphävs eller omarbetas med större hänsyn tagen till barnets mänskliga rättigheter

att den godtyckliga uppskrivningen av barns ålder upphör i väntan på att säkrare metoder för medicinsk åldersbedömning finns på plats

att utvisningarna av barn och unga till Afghanistan ställs in tills säkerhetsläget i landet förbättrats och ett tryggt mottagande på plats med uppföljning av vad som sedan händer kan garanteras

att inga barn med uppgivenhetssyndrom utvisas

att utlämnandet av sekretessbelagd information från socialtjänsten, i väntan på en ändring av Utlänningslagen, upphör med hänvisning till att barnkonventionen i sådana situationer bör ges företräde.

att förskola, skola och vårdinrättningar ses som fredade zoner, där polishämtning eller eftersökning av barn och familjer inte får ske om den inte är förenlig med principen om barnets bästa

Nu får vi se om vi får svar! Hjälp gärna till att sprida brevet i era nätverk! Ni ser den fullständiga versionen genom att klicka på länken längst ner.

En sak till: Skriv också på Juluppropet från Sveriges Kristna Råd!

Till Sveriges regering 14 december 2016

131 kommentarer

 1. Härligt att så många vill hjälpa. Jag vill se läkare och andra som har bra möjligheter ta sig an dessa utsatta och arbeta gratis och för sina egna pengar hjälpa personer som har det svårt.
  Det är naturligtvis enklare att vara generös med andras pengar, men Sverige kan inte vara hela världens socialkontor, tyvärr så är det så.

  • larsh

   18 december, 2016 at 04:08

   Hej Gunnar,
   ja det är verkligen härligt att så många vill hjälpa till! Det finns redan nu en lång rad läkare och andra som arbetar gratis för att ”ta sig an dessa utsatta”. Jag råkar känna flera av dem. Jag är faktiskt ganska tagen av den medkänsla och generositet som många visar, lekmän och professionella, också i praktisk handling. Men om barnen inte vågar gå iväg till skolan, eller om de hindras från att återförenas med sina familjer, eller om de lever under ständigt hot om utvisning till ett land som Afghanistan, eller om de möter misstro och fientlighet, så räcker ändå inte den välvilja som visas dem från många håll. Alltför många barn börjar må alltför dåligt nu. Därför måste vi få stöd också av politiken. Nej, Sverige kan inte vara hela världens socialkontor. Men de barn som nu finns här måste vi ta hand om så gott vi kan. Vi får inte medverka till att deras psykiska hälsa försämras och till att deras livsmöjligheter begränsas ytterligare. En sak är jag nämligen övertygad om: Med klok politik går det att förena reglerad invandring med omsorg om barnen och respekt för deras mänskliga rättigheter. /Lars

   • Vi skulle aldrig ha lurat hit så många med falska förespeglingar om att vi kan ta hand om dem på ett bra sätt. Denna överdrivna godhet och naivitet är faktisk elak. Jag håller med om att många nu sitter i en eländig situation pga detta.

 2. Inger Frändås

  17 december, 2016 at 10:17

  Tack för det! Vi behöver motvikter till all känslokall politik.

 3. Bra initiativ.

 4. Tack Lars H!

 5. Astrid Sjöström Norrfors

  17 december, 2016 at 12:27

  Mycket bra och nödvändigt initiativ!
  Tack!

 6. Margareta Hellström

  17 december, 2016 at 01:43

  Tack Lars H Gustavsson för detta välskrivna och viktiga brev! Stöder helt innehållet i det.

 7. Allra viktigast just nu är

  att ta emot familjer från Aleppo

  Att inte avvisa unga afghaner och

  Att jobba för integration via t ex Internationella Bekantskaper

 8. Mycket bra initiativ. Yrkandena är verkligen rimliga. Den erfarenhet ni har ger verkligen tyngd åt ert brev till regeringen.

 9. Cecilia holmgren

  16 december, 2016 at 10:47

  Viktigt . Ställer mig bakom detta.

 10. Anna Maria Schäfer Zötteran

  16 december, 2016 at 10:24

  Borde vara självklart!

 11. Maria Andersson

  16 december, 2016 at 10:14

  Tack! Vi måste stå upp för barns rättigheter!

 12. Bra! Vi behöver fler som tycker som du!

 13. Viktigt att barn inte utvisas till -afganistan. Och att det avtalet om det sätts i verket verkligen följs upp, att Afganistan tar sin del av avtalet och verkligen gör det säkert och tryggt för människor att återvända. Att sv regeringen kollar upp det.

 14. Tack för ert stöd!

 15. Förtvivlan är stor hos många barn nu. Det måste till en förändring. I år blir det särskilt svårt att fira helger. Tack Lars H Gustafsson för klokt initiativ!
  Gunilla Gålne
  God man EKB, Uppsala

 16. Tack för detta välskrivna och viktiga brev! Stöder helt innehållet i det.

 17. Ett mycket bra och viktigt brev som jag som präst och tidigare yrkesverksam barnläkare av hjärtat undertecknar.

 18. Margit Eriksson

  16 december, 2016 at 04:41

  Självklart måste vi värna om barnens bästa och att familjerna får vara tillsammans. Ingen ska behöva riskera livet och bli hotad i något land.

 19. Pirjo Andersson

  16 december, 2016 at 11:55

  Tack för ett bra initiativ! Hoppas att det hörsammas! God Jul och Gott Nytt År till alla!

 20. Jag håller med alla som skrivit. Vi kan börja med att utnyttja det faktum att familjemedlemmar som befinner sig i Sverige med uppehållstillstånd och som Etableringen kräver har en lägenhet med kontrakt. De kan få ta hit sina familjer, de ryms garanterat i dessa lägenheter och dessa barn har inga krav på SIS normer eller Svensk standard, allt är bättre än smutsiga iskalla läger där man möjligen har tak över huvudet i form av tält. Sverige går inte under om de kommer hit. Möjligen kommer regeringen att lida en politiskt nederlag, men det kan vi och de leva med.

 21. Svensk Barnidrott ger sitt fulla stöd till detta välformulerade brev.
  Klas Östberg
  Idrottsläkare
  Instiftat Svenska Barnidrottspriset.
  FB gruppen Barn-ungdomsidrott

 22. Nätverket Svensk Barnidrott ger sitt fulla stöd till brevet.
  Klas Östberg idrottsläkare som instiftat Svenska Barnidrottsproset

 23. Tack!
  Vi gör det vi kan, vi utnyttjar vår rätt att i skrift inför beslutande organ formulera våra protester och vädja om förändring. Blir vi många och argumenten tydliga och självklara kommer våra valda representanter att tänka om. Det kan dröja men du och jag avgör om. Fortsätt därför skriva, protestera, agera, skriva under, dela.

  Se mitt bidrag i mitten av oktober. Texten ”Öppet brev till Stefan Löfvén” finns på haraldhaggarde.blogspot.se . Särskilt andra halvan är aktuell i sammanhanget. Från regeringen ännu ingen kommentar men vi fortsätter skriva.

 24. Signhild Forslund

  15 december, 2016 at 07:30

  Utmärkt,bra,TACK!

 25. Instämmer

 26. Rosemarie Wagenius

  15 december, 2016 at 06:43

  mycket bra instämmer i allt,

 27. Louise Fjellborg-Andersson, pensionär f.d kurator.

  15 december, 2016 at 06:04

  Äntligen ett stöd för de ensamma barnen.

 28. Elisabeth Feurst

  15 december, 2016 at 05:35

  Tack! Äntligen!
  Att först ta emot. Erbjuda all möjlig hjälp – och sedan bara kasta ut. Det är grovt omänskligt beteende! Vi har nästan stängt grindarna. Låt dem som nu har acklimatiserat sig i Sverige stanna!
  Men skäms Sverige, som inte signalerat: Flickor är speciellt välkomna!

 29. Helt rätt det måste upphöra men jag tycker att även Pakistan borde ingå och då specielltkvinnor med småflickor som barn, Pakistan är ju världens mest kvinnofientliga land.

 30. T A C K

  för ert viktiga initiativ.

  Ta fram alla ljus ni kan hitta i mörkret.

  Tänd dem, alla!

  Jakob Lindberg

 31. christer dahlberg

  15 december, 2016 at 12:42

  Stort tack för att ni ställer er klokskap och kunskap till regeringens okunskap. Christer Dahlberbg. Vaxholm

 32. Tycker att vi numera får alldeles för många anledningar att skämmas. Jag vill kunna vara stolt över vår hållning och våra beslut. Detta hjälper nog.

 33. Mycket bra, vi får inte glömma humanism!

 34. Underbart..så viktigt att markera denna otroligt inhumana behandlingar av barn. Låt oss protestera gemene man..alla har vi en röst…

 35. Barnens rättigheter i första hand inklusive sammanhållna familjer.
  När det gäller rättigheter skall mänskliga övervägande gå före de rent juridiska.

 36. Så sant och ett bra initiativ. Vi får hoppas att regeringen slutar att fiska i det smutsbruna vattnet.

 37. Era krav är så självklara, att det är med sorg i hjärtat jag konstaterar att det är en skam för Sverige att detta brev överhuvudtaget behöver skrivas.
  Lena Aadde, socionom med c:a 40 års yrkeslivserfarenhet av utsatta barn.

 38. Ingrid Holmbäck Rolander

  15 december, 2016 at 11:07

  Tack!

 39. Tusen tack för ert engagemang. Sprider vidare i mitt nätverk.

 40. Så RÄTT tänkt!!!
  Huvud och hjärta ska vara med varje politiskt beslut!
  Mänskligheten ska styra världen !
  Ansvaret och framtiden?

 41. Tanke och hjärta !!!
  Politiker ska vara mänskliga i sina beslut!

 42. Tack!

 43. Berit förskollärare och familjehem

  15 december, 2016 at 09:37

  Mycket bra skrivet. Jag stödjer er till 100%.
  Tack!

 44. Birgitta Forsberg

  15 december, 2016 at 08:59

  Tack för ert goda initiativ

 45. Birgitta Lindström

  15 december, 2016 at 08:49

  Instämmer fullständigt, mycket bra

 46. Tack för att du alltid finns för våra barn och ungdomar!!

  • larsh

   15 december, 2016 at 09:35

   Hej Pamela och alla ni andra som får mig att känna mig överväldigad av alla varma ord. Och samtidigt ödmjuk. För jag vill så starkt jag kan betona att jag bara ingår i ett lag. Magnus och jag tog initiativet. Men vi är 175 UNDERTECKNARE, alltså inte bara supportrar. 175 kunniga personer från olika professioner som lusläst, kommit med synpunkter och sedan varit beredda att ta ansvar för innehållet. Det är det stora, tycker jag.

 47. Tack!
  Jag hoppas att regeringen inser att detta ar
  ”Levande historia”!
  Det är hur Sverige agerar nu som skapar vårt eftermäle….
  Vad ska vi lära våra skolelever? Ska SD få sätta dagordningen??

 48. Vi behöver de nyanlända barnen, och de behöver oss. Vi måste genom vår lagstiftning bli mänskliga och inte behandla människor som saker. Alla behöver kontinuitet i trygghet för att bli välfungerande människor. Även om vissa genom skelettbedömning ser ut att vara vuxna, kan de vara barn. Och de som lämnat sina krigsdrabbade länder under uppväxten har inte fått en möjlighet att mogna relationellt och bli en vuxen individ.

 49. Jenny Wallerman

  15 december, 2016 at 08:09

  TACK!!! Jag stödjer er av hela mitt hjärta <3

  Nu Sverige gör vi om och gör rätt!!!

 50. Ingrid Pramling Samuelsson

  15 december, 2016 at 08:03

  Tack för initiativet!

 51. Ett stort tack för detta viktiga brev.

 52. Annalena Kahlin

  15 december, 2016 at 07:13

  Bra ! Delar helt och fullt!

 53. Monica Svensson

  15 december, 2016 at 07:12

  Tänk att sådana självklarheter måste skrivas till vår regering! Hur kan man inte förstå?

 54. Annalena Kahlin

  15 december, 2016 at 07:10

  Delar helt och fullt detta !

 55. Stödjer de yrkanden dom framförs i brevet! Vår politik skall präglas av solidaritet och medmänsklighet!

 56. Tack Lars !
  Livsviktigt för ensamkommande barn och för alla barn !

 57. Märta Wennerström

  15 december, 2016 at 06:21

  TACK!

 58. Tack Käre Lars H Gustafsson!

 59. Klas Gustafsson

  15 december, 2016 at 06:08

  Jag stödjer brevets innehåll till fullo!

 60. Bra!

 61. Jag delar denna sida. Hoppas på ett bra svar och att det blir lugnare för alla dessa barn.

 62. Tack för ert viktiga initiativ!

 63. Christina Berglund

  15 december, 2016 at 12:57

  Jag instämmer tii fullo i detta viktiga brev!

 64. Du har alltid, i mina ögon, varit en klok person. Tack!

 65. TACK! !
  Jag stödjer er fullt och fast./
  Barnsjuksköterska

 66. Tack , Lars H Gustafsson, du har alltid varit en vägvisare och hjälp i svåra föräldrarslut och funderingar. Denna skrivelse är exakt vad många av oss oroar oss för. Så väl beskrivet.?

 67. Lennart Östman

  15 december, 2016 at 12:12

  Tack!!
  Jag kommer också att dela detta offentligt!!

 68. Desirée Arvidsson

  15 december, 2016 at 12:02

  tack, beundrar ert engagemang

 69. Tack att ni står uppför de utsatta barnen! Hoppas nu innerligt på regeringens gehör.

 70. Äntligen börjar något hända! Varje dag hör jag hur barnen lider i världen. Vi måste åtminstone kunna hjälpa de barn som tagit sej ända hit till Sverige. Tack fö att ni gör något. Kan bara hoppas att regering och riksdag tar till sej det ni skriver! Lars H Gustafsson som jag vet har arbetat för barnen i hela ditt yrkesliv måste de väl kunna lyssna på! På den lilla människans ord vill de tydligen inte lyssna! Tack än en gång.

 71. Ulla Söderquist

  14 december, 2016 at 11:37

  Efterlängtat! Jag stöder brevet o skriver på uppropet!

 72. Tack för att ni skriver. Självklart stödjer jag dina yrkanden och sprider brevet till mitt nätverk. Kate Bradshaw Tauvon leg. psykoterapeut

 73. Tulla Brattbakk Göthberg

  14 december, 2016 at 11:21

  Så bra att ni tagit tag i dessa viktiga frågor.

 74. Instämmer helt. Har skrivit under kyrkans upprop. Tack för ert engagemang!

 75. Av yttersta vikt att stödja detta initiativ!!!

 76. Mycket bra skrivet! Det måste bli en förändring!!!

 77. Tack!!❤️ Delar på mitt företag SmåBarn i Lunds Facebook sida och såklart min egen! Heja er!

 78. Vicki Skure-Eriksson

  14 december, 2016 at 10:59

  Mycket bra gjort! Det är viktigt att ni inom professionen skickar så tydlig signal till regeringen om vilka konsekvenser deras inhumana politik får för barnen. Det stärker också oss politiker som ser och jobbar för andra lösningar som både gynnar de utsatta barnen som flytt hit och Sverige som land.
  Mvh
  Vicki Skure-Eriksson (C)
  Kommunalråd m ansvar för grundskolan i Västerås

 79. Markku Nykänen

  14 december, 2016 at 10:54

  Med humanism bygger man hållbara och trygga samhällen.

 80. Margaretha Schéele Kunze

  14 december, 2016 at 10:52

  Tack för ert initiativ och er handlingskraft, Lars och Magnus Kihlbom! Jag stöder er helt och fullt!

 81. Peter Andreasson

  14 december, 2016 at 10:41

  Stort och varmt tack! Oerhört viktigt!
  Gud välsigne er!

 82. Tack för att ni gör allt i er makt för att påverka regeringen! Det är omänskligt det som sker!

 83. Tack! Tack! mycket bra.

 84. Tack! Det är viktigt att göra tydligt vad som dessa barn och ungdomar behöver av ”skola, vård och omsorg” – av kärlek!

 85. Kloka ord och ett viktigt budskap. Tack!

 86. Skriver med glädje under detta brev, det är mycket viktigt.

 87. Britt-Inger Eriksson

  14 december, 2016 at 09:49

  Bra initiativ för medmänsklighet, det behövs! Tack!

 88. Eeva-Maria Ljungvall

  14 december, 2016 at 09:48

  Mycket bra!

 89. Jag delar detta viktiga brev till min offentliga sida på Facebook som följs av 4325 personer: Elisabet Skoglunds Pedagogik-sida.

 90. Solweig Nyberg God man

  14 december, 2016 at 09:24

  Mycket bra, tack!

 91. Hej Lars
  Bra skrivet och mycket bra initiativ!! Lagen som begränsar möjligheten att söka uppehållstillstånd är omänsklig och inte värdig Sverige. Tack!
  Mats Berggren
  Män för Jämställdhet

 92. Tack, finner inte ord för det som sker !

 93. Tack!! Tillsammans är vi många 🙂 !!

 94. Lasse Schönning

  14 december, 2016 at 09:16

  Mycket bra, tack

 95. Helen Rudström

  14 december, 2016 at 09:05

  Tack!

 96. Britt Jakobsson

  14 december, 2016 at 08:48

  Jag stödjer ert initiativ.

 97. Ingegerd Gavelin

  14 december, 2016 at 07:52

  Tack!

 98. Karin Åkerlund

  14 december, 2016 at 07:16

  uppskattar verkligen detta brev

 99. Carl-Olov Wetterroth

  14 december, 2016 at 06:59

  Bra att det här uppropet kommer från de som vet vad det handlar om.
  Regeringen måst lyssna och våga visa medmänsklighet!

  • larsh

   14 december, 2016 at 07:32

   Hej Carl-Olov och ni alla som skriver nu. Ni ska veta att jag verkligen sätter värde på alla positiva ord. Vi har jobbat hårt med detta, och de 175 undertecknarna har kommit med både uppmuntran och viktiga synpunkter. Jag är faktiskt tagen av allt det här engagemanget bland dem som verkligen arbetar med de här frågorna till vardags. Ja, det vore konstigt om våra politiker väljer att inte lyssna. Vi får väl se. Och under tiden glädjas också åt kyrkornas Julupprop! Det känns lite lättare att andas nu.

 100. Carl-Olov Wetterroth

  14 december, 2016 at 06:58

  Bra skrivet. Regeringen behöver verkligen pröva sig själv i medmänsklighet.

 101. Lillemor Ohlsson

  14 december, 2016 at 06:54

  Viktigt och mycket bra.

 102. Örjan Hallnäs

  14 december, 2016 at 06:39

  Mycket bra gjort!

 103. Viktigt brev i Sverige idag
  När solidaritet ställs på prov måste vi alla reagera

 104. Mycket bra instämmer!
  Veteran som jobbar vidare och god man.

 105. Nina Holgersson

  14 december, 2016 at 06:26

  Tack…viktig läsning…agera, glöm inte skriva under Juluppropet…

 106. Tack!

 107. Nina Holgersson

  14 december, 2016 at 06:09

  Tack…..läs…agera…glöm inte skriva på Juluppropet!!!!!

 108. Kerstin Blomberg

  14 december, 2016 at 05:58

  Tack Lars! Mycket viktigt. Mitt hjärta går sönder av alla tragedier. Jag har mött flera familjer senaste veckorna som fått avslag på sina asylansökningar och som ska skickas till Afghanistan, ett land de nästan aldrig vistats i. Det måste bli en ändring. Det här går inte längre! Det är inte humant. Varma hälsningar till dig från Kerstin på Gotland

 109. Karolina Danielsson

  14 december, 2016 at 05:50

  TACK för detta ytterligare ljus i mörkret!

 110. Bengt Sandqvist

  14 december, 2016 at 05:50

  Mycket bra! Vi får aldrig tystna! Hoppas bara att regeringen inte slår dövörat till som man gjorde när det gällde alla remissvar inför den nya begränsningslagen.

 111. Ann Dahlin-Hamrin

  14 december, 2016 at 04:59

  Tack, mycket bra,
  Fd god man.

 112. Kerstin Hässler

  14 december, 2016 at 04:52

  Bra!

 113. Kerstin Larsson

  14 december, 2016 at 04:22

  Varmt tack för detta viktiga ställningstagande för barns rätt!

 114. Barbro Boström

  14 december, 2016 at 04:10

  Livsviktigt!!

 115. Karin Wikström

  14 december, 2016 at 03:48

  Tack för ert oerhört viktiga brev!

 116. Tack!

 117. Det var ett bra och viktigt brev! Jag har skrivit under juluppropet, hälsar
  Anna

 118. Berit Andersson

  14 december, 2016 at 02:56

  Tack!

 119. Margareta Mäki

  14 december, 2016 at 02:37

  Tack så oerhört mycket.

 120. Det är utmärkt bra att detta brev skickas till regeringen! Jag stödjer det helhjärtat – också utifrån egna erfarenheter av flyktingars svåra situation p g a den osäkerhet o otrygghet de utsätts för här – helt i onödan, helt utan hänsyn till de mänskliga rättigheterna.

 121. Tack!!!Mycket bra!!
  Mvh Lena Hultman
  Läkare god man mm

  • Mycket bra! Sammanfattar det humanistiska perspektiv som politiken bord ha men som regeringen verkar ha lämnat.

   Fantastiskt bra att så många människor i olika fora ställer upp för en mänsklig politik. Skulle vara en stor seger i valet 2018 om det blir det perspektivet som lockar väljar.

   Då kommer de partier som fiskar väljare från Sveriges främlingsfientliga parti på skam. Kanske de nu borde tänka igenom vad de står för – eller borde stå för.

  • Utmärkt initiativ! Viktigt! Regeringen måste lyssna!
   Jag har redan skrivit under juluppropet!

  • Christina Girardin Gustavsson

   16 december, 2016 at 12:39

   Det VIKTIGASTE vi har är barn! Det vi sår nu får vi skörda senare. Kan du stå upp för vad du gör nu, för egna barn och barnbarn, när de frågar: Vad gjorde du för att hjälpa barnen? Alla världens barn år våra barn!

Kommentarer inaktiverade.

© 2021 Lars H Gustafsson

Tema av Anders NorenUpp ↑