Idag firar vi samernas nationaldag! Den 6 februari 1917 samlades samer från hela Norge med inbjudna gäster också från Sverige till det första samiska landsmötet i Trondheim. Det följdes i februari året därpå av ett liknande svenskt möte i Östersund.

En av de drivande bakom mötet i Trondheim var Elsa Laula Renberg. Hon var uppväxt i en liten by nära Gardfjäll tretton mil nordväst om Vilhelmina. Där satt hon, 26 år gammal, och skrev den lilla men epokgörande skriften Inför lif eller död? som trycktes 1904. Samma år var hon med och bildade det första Lappska Centralförbundet och blev också dess ordförande.

 

 

Elsas kamp för samers rättigheter mötte hårt motstånd från inflytelserika kretsar inom den svenska majoritetsbefolkningen. Efter en exempellös förtalskampanj mer eller mindre tvingades hon att fly till Norge på våren 1907. Där mötte hon Thomas Pedersen, också han aktivt arbetande för samers rättigheter. De gifte sig och tog tillsammans namnet Renberg. Samtidigt som de bedrev renskötsel och tog hand om sina barn lyckades de få tid över för det fortsatta opinionsbildande arbete som så småningom ledde fram till landsmötet i Trondheim.

Av olika skäl har jag under det senaste året kommit att intressera mig alltmer för Elsa Laula Renbergs gärning och livsöde. En fin norsk biografi över henne är skriven av Siri Broch Johansen. Läs annars gärna Elsas egen skrift Inför lif eller död? som kan rekvireras från Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum i Östersund.