För några veckor sedan besökte Gunnel och jag Rallarkyrkogården i Tornehamn. Det blev en stark upplevelse. Inte minst mot bakgrund av vårt arbete för att bevara Sankt Lars gamla sjukhuskyrkogård i värdigt skick – se vår rapport om detta här.

Vi har nu utformat en liten rapport med bilder om vårt besök på Rallarkyrkogården. Du kan ladda ner den genom klicka på länken nedan. Vi menar att Kiruna pastorat här visar hur man utan stora åthävor kan vårda en gammal kyrkogård, som också fungerar som kulturminne, på ett både pietetsfullt och värdigt sätt.

Den 7/10 kommer jag att berätta om Sankt Lars-kyrkogården vid en temadag om kyrkogårdarnas många funktioner i Skånes hembygdsförbunds regi. Och den 10 oktober blir det en temakväll om Sankt Lars sjukhus på Arkivcentrum Syd i Lund då jag också medverkar, tillsammans med Malin Appelquist, överläkare i psykiatri samt arkivarien Krister Hansson.

Och långsamt rör det sig framåt när det gäller frågan om hur Sankt Lars kyrkogård ska tas om hand framöver. En antikvarisk undersökning är snart klar och sedan får vi se. Jag återkommer om detta.

http://www.larshgustafsson.se/wp-content/uploads/2019/09/Rallarkyrkogården-i-Tornehamn-1.pdf