Så har det åter blivit den 28 december. Värnlösa barns dag. Tidigare Menlösa barns dag. För tre år sedan skrev jag på bloggen om den här dagens historia och om vad den betytt för mig. Jag ska inte upprepa det – du kan läsa genom att klicka HÄR.

Men just i år finns flera anledningar att stanna upp idag. Dels för att minnas två av våra viktigaste barnrättskämpar som båda lämnat oss i år. Jesper Juul i somras – honom skrev jag om HÄR. Och så nu strax före jul barnpsykologen Malin Alfvén.

Jag har alltid haft stor respekt för Malin och har ofta och i olika sammanhang hänvisat till henne och till vad hon skrivit. Förutom en djup kunskap om barn och ett tydligt barnrättsperspektiv ägde Malin en unik förmåga att möta barn, föräldrar, mor- och farföräldrar och professionella på ett varmt och inlevelsefullt sätt – vilket fick alla, också jag, att gärna vilja lyssna på hennes tankar och förslag.

Så får vi idag inte heller glömma det sanslösa övervåld som barnen i Jemen och nordvästra Syrien nu utsätts för – varje dag. Ett nyhetsbrev från UNICEF:s regionalkontor i Amman, skrivet på julafton inleds med orden:

Children are bearing the brunt of intensifying violence in northwest Syria. More than 500 children were injured or killed in the first nine months of 2019, and at least 65 children have been killed or injured in the month of December alone.

I dagens Svenska Dagbladet finns en större artikel, en så kallad understreckare, som jag skrivit inför att barnkonventionen från och med 1/1 2020 blir svensk lag . Den kan du läsa HÄR.