Vemodet mitt i musiken – om Dick Burvall och oss andra är i första hand en biografi över Dick Burvall, musiker, lärare och teolog, som gick bort 1983. Den är samtidigt en mycket personlig bok – Dick var en av mina närmaste vänner.

Här ser du bokens omslag. Baksidestexten ger en bra bild av innehållet:

När en omtyckt, begåvad och framgångsrik person väljer att i förtid avsluta sitt liv väcker det många frågor hos de efterlevande. Varför gjorde han så? Kunde vi ha gjort mer för att förhindra det? Och hur har vi det själva i våra liv?

Dick Burvall var en gåtfull person. Öppen och generös med ett rikt mått av humor. Älskad av sina nära. Skicklig organist, karismatisk körledare, uppskattad lärare. När Dick i augusti 1983 vid 40 års ålder berövade sig livet var det svårt för många att förstå det som hänt. Chocken förlamade och hotade att också på sikt skymma allt det positiva som Dick stått för.

En av dem som kände Dick väl var barnläkaren Lars H Gustafsson. Här tecknar han ett porträtt av sin vän, byggt på egna minnen och intervjuer med dem som stod Dick närmast. En rik och mångtydig bild växer fram av en utgivande men samtidigt kämpande människa. Mitt i spänningen mellan ensamhet och gemenskap, mörker och ljus, meningslöshet och livgivande sammanhang. Som en sommardag just efter ett regn. I ett av bokens mest personliga kapitel skriver författaren: ”Kanske är varje människa lika lysande och lika rik på nyanser som en regnbåge. Och lika svårfångad.”

Så blir porträttet av Dick Burvall också en beskrivning av de osäkra men skimrande landskap vi alla befinner oss i. Dick var en märklig och annorlunda person. Men mest var han en av oss.

Omslaget är formgivet av Signe Lindkvist.

Boken finns tillgänglig via internetbokhandlarna, t ex adLibris och Bokus. Billigare är att köpa den direkt från förlagets egen Book Store som du finner här.