Leva med barn är väl den bok jag blivit mest känd för. Den första utgåvan kom ut i januari 1983. Boken gavs ursprungligen ut av Socialstyrelsen. Bakgrunden var ett politiskt initiativ. Man ville att Mödra- och barnhälsovården inte längre  skulle vara beroende av kommersiellt informationsmaterial.

På BVC fanns tidigare en bok utgiven av Findus och en av Semper. Jag fick förtroendet att skriva boken för BVC, Leva med barn. Man ville ha en personlig ton i boken – det var känsligt om en en statlig myndighet skulle undervisa föräldrar om hur de skulle göra!

När mitt första manus till boken var klart fick dock flera inom Socialstyrelsen kalla fötter – personligt fick man väl ändå inte skriva! Men genom ett ett kraftfullt ingripande från Barbro Westerholm, som då var generaldirektör, kom boken ändå att ges ut.

Omslaget utformades av Lena Andersson, och bilden med barnet i handen blev smått klassisk. Här intill ser du omslaget från en utgåva från 1999. Folkhälsoinsitutet hade då tagit över utgivningsansvaret men lämnade sedan i sin tur över det till förlaget Gothia, som alltjämt är ansvariga. 2008 blev Marie Köhler min medförfattare och 2012 lämnade jag helt över ansvaret för boken till en författartrio, som förutom av Marie Köhler består av Antonia Reuter och Johanna Tell.

Boken har alltså omarbetats flera gånger. Men visst känns det fantastiskt att den fortfarande, mer än 30 år efter den första utgåvan, delas ut till en stor del av landets nyblivna föräldrar!