Ibland får jag frågan om vilken av mina böcker jag själv sätter främst. Oftast känns det som en omöjlig fråga. Varje bok har sin historia. Och av naturliga skäl känns de senaste böckerna mest aktuella och angelägna.

Men är det någon av mina tidigare böcker som fortfarande står mitt hjärta riktigt nära så är det nog Upptäcka livet. Den gavs ut av Norstedts 1996 och är en bok om utveckling. Mest om barns utveckling förstås, men också om vuxnas – tillsammans med barn.

Boken är ett slags reseskildring – den berättar om en resa genom inre utvecklingslandskap. Mina vägvisare är Janusz Korczak, Donald W. Winnicott och Daniel Stern – tre praktiker och tänkare som kommit att betyda mycket för mitt eget tänkande. Kartan under resan är Sterns teori om utvecklingen av ”självet”, som jag byggt vidare på i boken. Och kompassen är FN:s barnkonvention.

Insprängd mellan kapitlen finns en personligt skriven brevväxling mellan en 52-årig pappa och hans 17-åriga dotter. Den är inspirerad av en liknande brevväxling jag en gång hade med min egen äldsta dotter och som kom att betyda mycket för mig. I boken fick också gott om skönlitterära citat, inte minst från barn- och ungdomslitteraturen.

Upptäcka livet trycktes i flera upplagor och fanns också i en pocketutgåva. Den översattes till tyska, och det ledde till att jag fick polska Ibby-sällskapets Korczak-pris.