Arkiv

Här presenterar jag ett axplock av material som berör mitt arbete under de senaste åren. Först och främst är det artiklar som jag själv har författat. Här finns sedan länkar till några av de Tankar för Dagen som jag har spelat in å Sveriges Radios vägnar. Vidare finns intervjuer som gjorts med mig, recensioner av mina böcker, samt lite övrigt svårsorterat material. Ambitionen är också att senare publicera en del exklusivt material. Håll till godo!

Artiklar

Tankar för dagen i SR P1

Intervjuer

 

 

Recensioner

Övrigt