Leka för livet utkom år 2013 på Norstedts förlag.

Vad är det för slags bok? Det är en fråga jag ställer till mig själv i Leka för livetbokens förord.  Och så här svarar jag:

”Jo, det är en personligt skriven bok om lekens ursprung och betydelse och om vad som händer med leken när den möter livets allvar. Varifrån kommer leken? Varför leker vi? Är det viktigt att leka? Är det alltid roligt att leka? Vart tar leken vägen när vi blir vuxna? Vad har lek med empati och skapande att göra? Vad händer om vi förlorar förmågan att leka? Kan vi återerövra den förmågan, och hur gör vi då? Kan leken hjälpa oss att stå ut och överleva i svåra stunder? Behövs leken för att vår civilisation ska blomstra och utvecklas?
Sådana frågor har jag funderat mer och mer över. Kanske för att leken blivit så viktig i mitt eget liv. Kanske för att jag alltid haft lekande barn omkring mig. Till slut blev det nödvändigt att försöka reda ut begreppen. Inte för att få så många svar. Men för att se hur frågorna egentligen ser ut, och om det finns fler än jag tidigare förstått. ”

Och så kom den här boken till. Utgiven på Norstedts förlag. 365 sidor. Själv ser jag den som en uppföljare till Upptäcka livet (1996) och Växa – inte lyda (2010). Eller kanske snarare till vissa teman i de böckerna. En positiv bok. Jag har lekt mig fram. Och många har hjälpt till.