relationsrevolutionen_omslag.indd

Så här ser den ut, min senaste bok i den serie som har samspelet mellan barnet och den vuxne som bärande tema! Och visst har den fått en spännande och uppfordrande titel: Relationsrevolutionen: om mötet mellan barn och vuxna.  Den var roligt att få skriva  – det här är viktiga frågor för mig.

Boken är en direkt uppföljning av ett par av mina tidigare böcker, främst Upptäcka livet och Växa – inte lyda. Det finns också beröringspunkter med min senaste bok på Norstedts, Leka för livet. Men det mesta är helt nytt. Här följer ett utdrag ur den presentation som Norstedts förlag gjorde på sin hemsida:

I Relationsrevolutionen står själva mötet mellan barn och vuxen i centrum. Hur ser vi egentligen på barn? Och hur ser barnen på oss? Hur möts vi och hur påverkar vi varandra? Hur mycket skydd och lotsning behöver ett barn och hur stort inflytande är rimligt?

– – –

Det här är en bok som får läsaren att själv reflektera. Utan att presentera ett förhållningssätt som det enda riktiga ger den oss värdefulla tankeställare och konkreta verktyg som förbättrar relationen till både våra egna och andras barn.

Jag har också läst in boken som ljudbok.