Jag disputerade i ämnet socialmedicin i Uppsala den 2 oktober 1975. Opponent var Så skadas barnprofessor Per Sundby från Oslo. Avhandlingen handlar om barnolycksfall. Den består av tre delar:

Barnolycksfall i Östersund. En studie över skilda faktorers betydelse för uppkomsten av olycksfall bland barn före skolåldern. Socialmedicinsk tidskrifts skriftserie nr 38, 1972

Barnolycksfall i ÖstersundUnder ett år registrerade vi alla barn som efter en olycka kom in till Östersunds lasarett, där jag då jobbade. Vi försökte få så mycket uppgifter om olycksfallet som möjligt, och ibland gjorde vi tillsammans med barnet en rekonstruktion av av olyckan där den inträffat.

Barnolycksfall i Uppsala I. En beskrivande epidemiologisk undersökning av barnolyckorBarnolycksfall i Uppsala 1 i Uppsala under en 1-årsperiod. Socialmedicinsk tidskrifts skriftserie nr 40, 1975.

Här gjorde vi nu en liknande undersökning i Uppsala men på ett större material och med lite andra metoder, bland annat med en geografisk analys över var olyckorna inträffat.

Barnolycksfall i Uppsala IIBarnolycksfall i Uppsala II. En analys av den fysiska miljöns betydelse för uppkomsten av olycksfall bland barn. Socialmedicinsk tidskrifts skriftserie nr 41, 1975. 

I denna bok blir jag mer teoretisk och resonerar mer kring vilka metoder som är användbara vid forskning av det här slaget