Min bok Gå med dig har undertiteln om glädjen i att vara medmänniska. Boken,

som är utgiven på Libris förlag 2009, består av 30 korta texter som har karaktären av fristående krönikor – eller betraktelser om man så vill. Några av dem har jag läst högt som Tankar för dagen i radions P1.

De flesta av texterna tar sin utgångspunkt i vardagsmöten längs vägkanten. Möten och samtal, ofta av tillfällig karaktär, som har fått mig att reflektera kring smått och stort.

En av bokens fem delar handlar om sorg. Här skriver jag om den sorg som drabbat vår familj, främst den efter Agnetas, min hustrus, död i en trafikolycka. Men också om erfarenheter jag har gjort av att i mitt arbete möta barn och familjer i kris. Tsunamikatastrofen 2004 och erfarenheterna efter den har också satt spår i texten.

En annan del handlar om förlåtelse och försoning. Ska man lära barn att säga förlåt? Hur gör man i så fall det?